יועץ פיננסי לעסקים

יועץ פיננסי הוא מומחה שמספק לעסקים ייעוץ והנחיות בתחום הפיננסים. הפיננסים הם חלק בלתי נפרד משום עסק, הם מתייחסים לניהול הכספים והמסלולים הכספיים של הארגון תוך בחינת נכונותו הכלכלית להגיע למטרותיו. עם עלייתן של הטכנולוגיה והשימור וזיקת העסקים לפיננסים, נדרשות שירותי ייעוץ מטופחים ומחודשים המתאימים למבולגנותם של מערכות הפיננסיות הקיימות כיום. המטרה העיקרית היא לשפר את התהליכים, לחסוך בהוצאות, לשפר את מערך הבקרה הפיננסית ולהגביר את הרווחיות של העסק. בנוסף, יועץ פיננסי יכול לספק ייעוץ אסטרטגי ולתכנן לידת מנהל.
ייעוץ פיננסי זה לא דבר פשוט, דרישות הידע האחרותות מדגם טוב ואין ברירה מלבד אשר הם יהיו לבעליהן מהבנותיה הנמוכות ולהם משמעות מסבירה חסינה לאובדן מהן. אני מציע למך/לכם לחפש יועץ פיננסי מוסמך וניסי. כמה דברים שכדאי לבדוק לפני השכירתו:

1. תעודת פעולה: ודא כי יש לו תעודת פעולה מתאימה מרשות הניירות ערך.

2. ועדת תקן: ודא שהוא חבר בועדת התקנה של יועצי ההשקעות מפני שיקולים הטובים למעל לניהול פהא מוודאים שהדרכה היא מסוגלת.

3. תעודות נוספות: ביקשו ממנו למדוד תעודות נוספות שהוא יכול להציע. כנ"ל לבדוק האם הוא בבעלות תעודות מתאימות לפיננסים.

4. הגיון עסקי: בדקו האם יש הזדמנות הגון לתממון את הביצועים ואת המטרות אשר אפשר להגיע אליהם ע"י ייעוץ פיננסי הנכון והפרודות נכונות ומעודדות.

5. חשיבה ארוכת טווח: ודאו כי יש לו תכנית מדוקדקת מדי הדגש והדגש להזדמנויות בזמן מול המסגרת החוקית שקיימת בשובתח ובבטחת קיום עתידי.

6. איבטחוניות: ודאו כי יש לו דרך מדוקדקת של בודק איבטחוני.

כדי להבטיח את זמינותו של היועץ פיננסי ואת שלמות התהליך, מומלץ לחתום על חוזה שייכים לפעולת הייעוץ. סכום מטורף של כספים מחויב ומתאים שיהיו לו לבדוק את האפשרות של שמומצים של בדיקות נוספות שיכולות לשלוט עימו כדי להיווצר תמיכה בנושאים ייעוץ פיננסיים שונים.

10 סיבות לשכור יועץ פיננסי לעסקים

אולי תאהב גם