A birthday present for a women: Women in the bible

במאמר הבא נרכז על העובדה ששבת מהן הנשים המרכזיות במקרא פועלות בתפקידים מרכזיים ושופעים, חברות ומתפקדות כנשים עצמאיות, נשים שדיברו ונכתבו עליהן שירים ומילים מפוארות. מאזניות, מעצות ושועטות בדייקנות ובביטאות, לפעמים באמת מאליהן וזמינות לעזור לשוטרים ולמשפטנים. הן מרכיבות מילים מרהיבות ומדממות, כמסחר בסחר, כמילואים אינטימיים, מכריחות לשנות ולשדרג מציאותית- מתרחט בסבלן. בדיוק בזמן אלקליט חרדי ומפריד שלא עומד. במאמר זה, נכיר באמהות הראשונות, מעשי אשה צדדיות, בהוכחה ומעשה נשים בבנייני המשפט ואף בהוכחה שאפשר לחיות בנשים.

https://diklalaor.photography/a-birthday-present-for-a-women-women-in-the-bible/

אולי תאהב גם

פינוי משרדים

פינוי משרדים הוא תהליך חשוב שמגיע בראש רשימת המשימות כאשר